ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πέρα από τις στενές αρμοδιότητες που προβλέπει η Επιμελητηριακή Νομοθεσία το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης αναπτύσσει ποικίλη δραστηριότητα:

•  Έρχεται σε επαφή με την Πολιτεία, τα αρμόδια Υπουργία και τους αρμόδιους φορείς, γνωμοδοτώντας και υποβάλλοντας μελέτες και υπομνήματα για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί την οικονομική ζωή του Νομού Ροδόπης. Οι συνεχείς παρεμβάσεις του για τον Αναπτυξιακό Νόμο και για προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, ενέταξαν την Θράκη στην υψηλότερη ζώνη κινήτρων και οδήγησαν στην υψηλή απορρόφηση των κονδυλίων σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τη Ροδόπη να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις τόσο σε αριθμό νέων επενδύσεων όσο και στο ύψος εντάξεων από όλους τους Νομούς της Περιφέρειας.

•  Συμμετέχει σε Επιτροπές και Όργανα του Δημοσίου, Ν.Π.Π.Δ. και φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

•  Μεριμνά για την ενημέρωση των μελών του για προκηρύξεις, διακηρύξεις, κοινοτικά προγράμματα, χρηματοοικονομικά θέματα κ.α. Ακολουθεί το σύνθημα «ούτε μια επιχείρηση απληροφόρητη» και για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε γραφείο στο χώρο του Επιμελητηρίου για την αρχική πρόσβαση στην πληροφορία χρηματοδότησης σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Κ.Ε.Τ.Α.-Α.Μ.-Θ.)

•  Μέσω της ηλεκτρονικής πληροφόρησης δίνει σε καθημερινή βάση επιλεγμένη ενημέρωση για θέματα που αφορούν κάθε επιχείρηση.

•  Διαθέτει και διανείμει πληροφορίες για τις διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού και του εσωτερικού.

•  Παρέχει καταλόγους επιχειρήσεων με στόχο την ανάπτυξη και τη συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις εντός της Ελλάδας αλλά και πέρα από τα σύνορα αυτής.

•  Εκδίδει τακτικά, κάθε δίμηνο, δελτίο που περιέχει επίκαιρα οικονομικά νέα, ζητήσεις συνεργασίας ελληνικών και ξένων εταιριών, εκθέσεις, προφίλ των εταιρειών-μελών του κ.α. και γενικά καθοδηγεί στην παροχή πληροφορίας τις επιχειρήσεις που δε διαθέτουν ακόμα τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό.

•  Οργανώνει ημερίδες, διαλέξεις και επιμορφωτικά σεμινάρια για τους επιχειρηματίες του Νομού και τα στελέχη τους, τα οποία δίνουν πλήρη πληροφόρηση πάνω στις δυνατότητες ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο, τα προγράμματα νέων αλλά και υφιστάμενων εμπορικών επιχειρήσεων και παροχής υπηρεσιών, με παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών των αρμόδιων Υπουργείων, πολλές από τις οποίες ήταν και οι πρώτες χρονικά σε όλη την Ελλάδα.

•  Παρέχει σημαντικό κοινωνικό, ανθρωπιστικό και πολιτιστικό έργο με ανάληψη χορηγιών, δωρεών και οικονομικών ενισχύσεων σε Συλλόγους, Σωματεία και άλλα κοινωνικά και κοινωφελή ιδρύματα, παραχώρηση αίθουσας συνεδρίων και εκδηλώσεων καθώς και υποστηρικτικού υλικού.

•  Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών και τηρεί ειδικό μητρώο για τους εξαγωγείς, εκδίδοντας τα σχετικά έγγραφα.

Τηρεί το Εμπορικό Μητρώο των επιχειρήσεων του Νομού Ροδόπης.