ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
 

ΣΥΝΟΨΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΡΡ3)

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 5.1 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΣ 31/10/2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΣ 31/10/2012

ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΣ 31/10/2012

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EMPLOCOMP / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
 
13/07/2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 5.3 (INTERREG III-ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

13/07/2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 4.1 5.1 5.2 (INTERREG III-ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

13/07/2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ (INTERREG III-ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
14/07/2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΗΣ_5.3_ΕΒΕΡ (INTERREG III-ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

14/07/2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ 4_1 5_1 5_2 (INTERREG III-ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

14/07/2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΔΡΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (INTERREG III-ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
14/07/2012

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ʽΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝʼ (INTERREG III-ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

14/07/2012

Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ʽΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝʼ (INTERREG III-ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)


Ενημερωτικό Υλικό & Αιτήσεις

Αίτηση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ"
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 20 Αυγούστου 2012 στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης (στη Δομή Υποκίνησης προγράμματος EMPLOCOMP).
Αίτηση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 20 Αυγούστου 2012 στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης (στη Δομή Υποκίνησης προγράμματος EMPLOCOMP).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ενημερωτικό υλικό για το πρόγραμμα "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ"
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 20 Αυγούστου 2012 στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης (στη Δομή Υποκίνησης προγράμματος EMPLOCOMP).
Ενημερωτικό υλικό για το πρόγραμμα "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 20 Αυγούστου 2012 στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης (στη Δομή Υποκίνησης προγράμματος EMPLOCOMP)